Перейти до основного змісту »

Швидкий пошукРозширений пошук
Пошук по сайту

На даний момент Ви знаходитесь на:

Default welcome msg11!

Меню категорій:

АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ

 
 

І. Я. КОЦАН, В. О. ГРИНЧУК, В. Х. ВЕЛЕМЕЦЬ Л. О. ШВАРЦ, В. С. ПИКАЛЮК, Т. Я. ШЕВЧУК

АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ

ПІДРУЧНИК


У підручнику наведено відомості про будову, топографію та функції органів

і систем організму людини


Бібліотечна картка

УДК 611 (075.8) ББК 28.860 я 73 А 64 Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 1/11-4017 від 20.06.07 р.) Серія “Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки” Серія заснована у 2010 році Рецензенти: Кучерен...
Читати далі

АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ

УДК 611 (075.8)
ББК 28.860 я 73
А 64
Затверджено Міністерством освіти і науки України
як підручник для студентів вищих навчальних закладів
(Лист № 1/11-4017 від 20.06.07 р.)
Серія “Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки”
Серія заснована у 2010 році
Рецензенти:
Кучеренко М. Є., академік НАН України, доктор біологічних наук, професор;
Горпинченко І. І., доктор медичних наук, професор;
Ягенський А. В., доктор медичних наук, професор
Коцан І. Я., Гринчук В. О., Велемець В. Х. [та ін.]
А 64 Анатомія людини : підруч. для студ. вищ. навч. закл / [Ігор Ярославович Коцан,
Володимир Олександрович Гринчук, Віра Хомівна Велемець та ін.]. — Луцьк : Волин.
нац. ун-т ім. Лесі Українки. — 902 с. — (Серія “Посібники та підручники ВНУ імені
Лесі Українки”).
ISBN 978-966-600-493-5 (Серія)
ISBN 978-966-600-491-1
У підручнику наведено відомості про будову, топографію та функції органів
і систем організму людини з урахуванням його вікових та статевих особливостей
і взаємозв’язку з навколишнім середовищем. Латинські терміни трактуються згідно з
новими правилами та стандартами Міжнародної анатомічної номенклатури.
Для студентів біологічних і медичних спеціальностей вищих навчальних закладів.
УДК 611 (075.8)
ББК 28.860 я 73
© Коцан І. Я., Гринчук В. О., Велемець В. Х.,
Шварц Л. О., Пикалюк В. С., Шевчук Т. Я., 2010
© Гончарова В. О. (обкладинка), 2010
ISBN 978-966-600-493-5 (Серія) © Волинський національний університет
ISBN 978-966-600-491-1 імені Лесі Українки, 2010

АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ

ПЕРЕДМОВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Зміст предмета, завдання і значення анатомії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Класифікація анатомічних наук . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Методи анатомічних досліджень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Принципи вивчення анатомії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ АНАТОМІЇ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
МІСЦЕ ЛЮДИНИ В ПРИРОДІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Структурні елементи людського організму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Поняття про органи, системи і апарати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Частини тіла, площини симетрії та осі обертання . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗМУ В ОНТОГЕНЕЗІ . . . . . . 32
ПРЕНАТАЛЬНИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Постнатальний розвиток. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Класифікація вікових періодів індивідуального розвитку організму . . 36
КЛІТИНИ І ЖИВА РЕЧОВИНА
НЕКЛІТИННОЇ СТРУКТУРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
ОСНОВНІ ЛАТИНСЬКІ ТЕРМІНИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
ТКАНИНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Основні латинські терміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
КІСТКИ ТА ЇХ З’ЄДНАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
З’ЄДНАННЯ КІСТОК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Неперервні з’єднання кісток — синартрози . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Перервні з’єднання кісток — діартрози або суглоби . . . . . . . . . . . . . . . 66
Класифікація суглобів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Елементарні рухи в суглобах навколо основних осей . . . . . . . . . . . . . . 69
Напівперервні з’єднання — геміартрози або симфізи . . . . . . . . . . . . . . 70
Розвиток скелета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Основні латинські терміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
АНАТОМІЯ СКЕЛЕТА ТУЛУБА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
ХРЕБТОВИЙ СТОВП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
З’ЄДНАННЯ ХРЕБЦІВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
З’єднання хребтового стовпа з черепом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
З’єднання крижа з п’ятим поперековим хребцем . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
З’єднання крижа з куприком . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Хребтовий стовп як ціле . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Рухи хребта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Грудна клітка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Класифікація і будова ребер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
З’єднання кісток грудної клітки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Грудна клітка як ціле . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Розвиток скелета тулуба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Основні латинські терміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
СКЕЛЕТ ГОЛОВИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
КІСТКИ МОЗКОВОГО ЧЕРЕПА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Кістки лицевого черепа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
З’єднання кісток черепа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Череп як ціле . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Контрфорси черепа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Вікові, статеві та індивідуальні особливості черепа. . . . . . . . . . . . . . . 126
ЧЕРЕП І ЛЮДСЬКІ РАСИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Деякі дані про філогенез черепа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Ембріогенез черепа людини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Варіанти і аномалії розвитку кісток черепа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Основні латинські терміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
СКЕЛЕТ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
КІСТКИ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Пояс верхньої кінцівки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Кістки вільної верхньої кінцівки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Кістки передпліччя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Кістки кисті . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Кістки зап’ястка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Кістки п’ястка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Кістки пальців . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
З’єднання кісток верхньої кінцівки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
З’єднання кісток пояса верхньої кінцівки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
З’єднання кісток вільної верхньої кінцівки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
З’єднання кісток передпліччя між собою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Основні латинські терміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
СКЕЛЕТ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
КІСТКИ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Пояс нижньої кінцівки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Таз як ціле . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Кістки вільної нижньої кінцівки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Кістки гомілки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Кістки стопи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Кістки заплесна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Кістки плесна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Кістки пальців стопи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Стопа як ціле . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
З’єднання кісток нижньої кінцівки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
З’єднання кісток пояса нижньої кінцівки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
З’єднання кісток вільної нижньої кінцівки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
З’єднання кісток гомілки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
З’єднання кісток стопи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Філогенез кінцівок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Онтогенез кінцівок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Аномалії розвитку скелета кінцівок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Основні латинські терміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
ВЧЕННЯ ПРО М’ЯЗИ (МІОЛОГІЯ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
КЛАСИФІКАЦІЯ М’ЯЗІВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Назва м’язів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Робота м’язів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Основні латинські терміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
М’ЯЗИ ТА ФАСЦІЇ ТУЛУБА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
М’ЯЗИ СПИНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Поверхневі м’язи спини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Глибокі м’язи спини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Фасції спини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Ділянки спини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
М’язи грудної клітки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Поверхневі м’язи грудної клітки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Глибокі м’язи грудної клітки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Фасції грудної клітки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Ділянки грудної клітки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
М’язи живота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
М’язи передньої стінки живота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
М’язи бічної стінки живота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
М’язи задньої стінки живота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Фасції та топографія стінок живота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Піхва прямого м’яза живота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Біла лінія живота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Пахвинний канал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Топографія внутрішньої поверхні передньої черевної стінки . . . . . . . 237
Ділянки живота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Основні латинські терміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
ДИХАЛЬНІ М’ЯЗИ І ТИПИ ДИХАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
М’ЯЗИ ВДИХУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
М’язи видиху . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Типи дихання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Основні латинські терміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
М’ЯЗИ ТА ФАСЦІЇ ГОЛОВИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
МІМІЧНІ М’ЯЗИ ГОЛОВИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
М’ЯЗИ СКЛЕПІННЯ ЧЕРЕПА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
М’ЯЗИ, ЩО ОТОЧУЮТЬ ОЧНУ ЩІЛИНУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
М’язи, що оточують носові отвори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
М’язи, що оточують ротову щілину. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
М’язи вушної раковини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Жувальні м’язи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Фасції голови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Ділянки голови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Ділянки власне голови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Ділянки обличчя (лиця) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Основні латинські терміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
М’ЯЗИ ТА ФАСЦІЇ ШИЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Поверхневі м’язи шиї. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
М’язи, що прикріплюються до під’язикової кістки . . . . . . . . . . . . . . . 260
Надпід’язикові м’язи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Підпід’язикові м’язи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Глибокі м’язи шиї . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Бічна група глибоких м’язів шиї . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Присередня група глибоких м’язів шиї . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Фасції, фасціальні піхви та міжфасціальні простори шиї.. . . . . . . . . . 265
Топографія шиї . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Основні латинські терміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
М’ЯЗИ І ФАСЦІЇ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
М’ЯЗИ ПОЯСА ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
М’язи вільної верхньої кінцівки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
М’язи плеча . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
М’язи передпліччя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Передня група м’язів передпліччя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Перший (поверхневий) шар м’язів передньої групи передпліччя . . . . 273
Другий шар м’язів передньої групи передпліччя . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Третій шар м’язів передньої групи передпліччя . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Четвертий шар м’язів передньої групи передпліччя. . . . . . . . . . . . . . . 276
Задня група м’язів передпліччя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Поверхневий шар м’язів задньої групи передпліччя . . . . . . . . . . . . . . 277
Глибокий шар м’язів задньої групи передпліччя . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
М’язи кисті . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
М’язи підвищення великого пальця. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
М’язи підвищення мізинця . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Середня група м’язів кисті . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Фасції та синовіальні піхви верхньої кінцівки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Топографія верхньої кінцівки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Основні латинські терміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
М’ЯЗИ ТА ФАСЦІЇ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
М’язи тазового пояса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Внутрішня група м’язів тазового пояса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Зовнішня група м’язів тазового пояса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Поверхневий шар зовнішньої групи м’язів тазового пояса . . . . . . . . . 294
Середній шар зовнішньої групи м’язів тазового пояса . . . . . . . . . . . . 294
Глибокий шар зовнішньої групи м’язів тазового пояса . . . . . . . . . . . . 295
М’язи вільної нижньої кінцівки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
М’язи стегна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Передня група м’язів стегна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
Задня група м’язів стегна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Присередня група м’язів стегна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
М’язи гомілки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Передня група м’язів гомілки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Задня група м’язів гомілки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
Бічна група м’язів гомілки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
М’язи стопи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
М’язи тилу стопи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
М’язи підошовної поверхні стопи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Присередня група підошовних м’язів стопи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
Бічна група підошовних м’язів стопи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
Середня група підошовних м’язів стопи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Фасції, синовіальні сумки та піхви сухожилків нижньої кінцівки . . . 310
Топографія нижньої кінцівки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Основні латинські терміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД М’ЯЗІВ, ЩО ВИКОНУЮТЬ РУХИ
ОКРЕМИХ ЧАСТИН ТІЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
РУХИ ХРЕБТОВОГО СТОВПА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Рухи голови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
М’ЯЗИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ РУХИ У ПОТИЛИЧНОМУ СУГЛОБІ . . . . . . . 322
М’язи, що здійснюють рухи нижньої щелепи у скронево-
нижньощелепних суглобах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Рухи верхньої кінцівки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Рухи пояса верхньої кінцівки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Рухи плеча у плечовому суглобі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
Рухи передпліччя у ліктьовому суглобі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
М’язи, що здійснюють рухи в променево-зап’ястковому суглобі і
суглобах кисті . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
М’язи, що здійснюють рухи пальців кисті . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Рухи нижньої кінцівки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Рухи стегна у кульшовому суглобі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Рухи гомілки в колінному суглобі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
М’язи, які здійснюють рухи стопи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
М’язи, що здійснюють рухи пальців стопи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
ВЧЕННЯ ПРО ВНУТРІШНІ ОРГАНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Загальна характеристика внутрішніх органів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Травний апарат. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
ПОРОЖНИНА РОТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
ЯЗИК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Зуби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Слинні залози . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
Глотка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
Стравохід . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СТРАВОХОДУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
Шлунок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ШЛУНКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
Тонка кишка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТОНКОЇ КИШКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Товста кишка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТОВСТОЇ КИШКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369Очеревина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
Короткий порівняльно-анатомічний огляд розвитку травної системи 384
Розвиток травної системи людини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
Аномалії розвитку органів травної системи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
Основні латинські терміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
СИСТЕМА ОРГАНІВ ДИХАННЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
Зовнішній ніс і порожнина носа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
Гортань. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
ЗВ’ЯЗКИ І М’ЯЗИ ГОРТАНІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
Трахея. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
Бронхи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
Легені . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
Плевра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
Середостіння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
Розвиток органів дихання у філо- і онтогенезі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
Основні латинські терміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
СЕЧОВО-СТАТЕВИЙ АПАРАТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
Сечові органи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
Нирка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
Сечовід . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
Сечовий міхур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
Сечівник. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
Вікові особливості органів сечової системи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
СТАТЕВІ ОРГАНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
Чоловічі статеві органи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
Внутрішні чоловічі статеві органи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
ЯЄЧКО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
Над’яєчко (придаток яєчка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
Сім’явиносна протока . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
Сім’яний пухирець . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
Передміхурова залоза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
Цибулино-сечівникова залоза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
Сім’яний канатик. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
СПЕРМАТОГЕНЕЗ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
Зовнішні чоловічі статеві органи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
СТАТЕВИЙ ЧЛЕН. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
Калитка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЧОЛОВІЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ . . . . . . . . . . . . 451
Жіночі статеві органи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
ВНУТРІШНІ ЖІНОЧІ СТАТЕВІ ОРГАНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
ЯЄЧНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
Маткова труба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
Матка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
ОВАРІАЛЬНО-МЕНСТРУАЛЬНИЙ ЦИКЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
ПІХВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
Зовнішні жіночі статеві органи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
Лобкове підвищення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
Великі соромітні губи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
Малі соромітні губи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
Присінок піхви. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464
Клітор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ . . . . . . . . . . . . . . 466
Розвиток сечово-статевого апарату у філо- і онтогенезі . . . . . . . . . . . 467
Розвиток статевих органів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
Аномалії розвитку сечово-статевого апарату . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471
Промежина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474
Фасції промежини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
Основні латинські терміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
СЕРДЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
Кровоносна система . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
Будова і функції кровоносних судин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
Серце . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
Будова камер серця . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
Провідна система серця . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503
Кровоносні та лімфатичні судини серця . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505
Перикард (осердя) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510
Філогенез кровоносної системи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510
Онтогенез кровоносної системи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512
Поняття про вроджені та набуті вади розвитку серця і судин . . . . . . . 514
Вікові, статеві та індивідуальні особливості серця. . . . . . . . . . . . . . . . 516
Кровообіг плода. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
Основні латинські терміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520
СУДИНИ МАЛОГО (ЛЕГЕНЕВОГО)
КОЛА КРОВООБІГУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523
Легеневі вени . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524
Судини великого кола кровообігу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525
Артерії великого кола кровообігу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525
Гілки висхідної частини аорти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528
Гілки дуги аорти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528
Гілки грудної частини аорти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543
Парієтальні гілки грудної частини аорти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543
Вісцеральні гілки грудної частини аорти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544
Гілки черевної частини аорти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544
Парієтальні гілки черевної частини аорти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544
Вісцеральні гілки черевної частини аорти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546
Непарні вісцеральні гілки черевної частини аорти. . . . . . . . . . . . . . . . 546
Парні вісцеральні гілки черевної частини аорти . . . . . . . . . . . . . . . . . 548
Артерії вільної нижньої кінцівки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552
Вени великого кола кровообігу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558
Система верхньої порожнистої вени . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558
Вени голови і шиї . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562
Пазухи твердої оболонки головного мозку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563
Вени очної ямки та очного яблука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565
Вени внутрішнього вуха . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565
Вени кісток черепа і твердої мозкової оболонки . . . . . . . . . . . . . . . . . 565
Вени мозку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566
Вени верхньої кінцівки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569
Система нижньої порожнистої вени . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571
Система ворітної вени. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573
Вени таза і нижньої кінцівки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574
Вени нижньої кінцівки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576
Основні латинські терміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579
ЛІМФАТИЧНА СИСТЕМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593
Лімфатичні судини і регіонарні лімфатичні вузли окремих ділянок
тіла. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
Лімфатичні судини і вузли голови та шиї . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
Лімфатичні судини і вузли верхньої кінцівки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
Лімфатичні судини і вузли грудної порожнини . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604
Лімфатичні судини і вузли черевної порожнини . . . . . . . . . . . . . . . . . 606
Лімфатичні судини і вузли таза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609
Лімфатичні судини і вузли нижньої кінцівки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609
Лімфатична система в філо- і онтогенезі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610
Вікові особливості лімфатичної системи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612
Основні латинські терміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612
ОРГАНИ КРОВОТВОРЕННЯ ТА ІМУННОЇ СИСТЕМИ . . . . . . . . . . 616
Кістковий мозок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616
Лімфоїдна тканина стінок органів
травної та дихальної систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619
Мигдалики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619
Групові лімфоїдні вузлики червоподібного відростка . . . . . . . . . . . . . 622
Групові лімфоїдні вузлики (лімфоїдні бляшки) клубової кишки . . . . 623
Поодинокі лімфоїдні вузлики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624
Селезінка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625
Основні латинські терміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627
ЕНДОКРИННІ ЗАЛОЗИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629
Щитоподібна залоза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631
Прищитоподібні залози . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633
Вилочкова (загрудинна) залоза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634
Гіпофіз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636
Епіфіз мозку — шишкоподібне тіло . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639
Надниркова залоза. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640
Параганглії — хромафінні органи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642
Ендокринна частина підшлункової залози . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643
Ендокринна частина статевих залоз. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644
Основні латинські терміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645
ВЧЕННЯ ПРО НЕРВОВУ СИСТЕМУ — НЕВРОЛОГІЯ . . . . . . . . . . . 647
Розвиток нервової системи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652
Ембріогенез нервової системи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656
Основні латинські терміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659
ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА. СПИННИЙ МОЗОК . . . . . . . 661
Внутрішня будова спинного мозку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664
Оболонки спинного мозку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668
Вікові особливості спинного мозку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670
КРОВОНОСНІ СУДИНИ СПИННОГО МОЗКУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671
Основні латинські терміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671
ГОЛОВНИЙ МОЗОК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674
Загальний огляд головного мозку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674
Кінцевий мозок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680
Верхньобічна поверхня півкуль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680
Присередня поверхня півкуль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683
Нижня поверхня півкуль. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684
Будова кори великого мозку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686
Локалізація функцій в корі півкуль великого мозку. . . . . . . . . . . . . . . 688
Базальні (підкіркові) ядра і біла речовина кінцевого мозку. . . . . . . . . 691
Бічні шлуночки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693
Проміжний мозок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695
Таламічна область . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696
Гіпоталамус . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698
Третій шлуночок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699
Середній мозок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699
Перешийок ромбоподібного мозку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702
Задній мозок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702
Міст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702
Мозочок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703
Довгастий мозок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705
Внутрішня будова довгастого мозку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706
Четвертий шлуночок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706
Ромбоподібна ямка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707
Проекція ядер черепних нервів на ромбоподібну ямку . . . . . . . . . . . . 708
Оболонки головного мозку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711
Вікові особливості оболонок головного і спинного мозку . . . . . . . . . 716
Спинномозкова рідина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716
Місця вироблення і шляхи циркуляції спинномозкової рідини . . . . . 717
Кровоносні судини головного мозку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717
Основні латинські терміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718
ПРОВІДНІ ШЛЯХИ ГОЛОВНОГО ТА СПИННОГО МОЗКУ . . . . . . 726
Асоціативні провідні шляхи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728
Комісуральні провідні шляхи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729
Проекційні проавідні шляхи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730
Висхідні проекційні провідні шляхи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730
Провідні пропріорецептивні шляхи кіркового напрямку. . . . . . . . . . . 734
Провідні пропріорецептивні шляхи мозочкового напрямку . . . . . . . . 736
Низхідні проекційні провідні шляхи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737
Пірамідні шляхи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 738
Екстрапірамідні шляхи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741
Низхідні рухові шляхи мозочка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744
Низхідні шляхи великого мозку до мозочка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744
Основні латинські терміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745
ПЕРИФЕРИЧНА НЕРВОВА СИСТЕМА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747
Черепні нерви . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749
Нюхові нерви. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749
Зоровий нерв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750
Окоруховий нерв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751
Блоковий нерв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752
Трійчастий нерв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753
Відвідний нерв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758
Лицевий нерв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758
Присінково-завитковий нерв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761
Язикоглотковий нерв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761
Блукаючий нерв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763
Додатковий нерв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765
Під’язиковий нерв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766
Принципи формування черепних нервів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766
Спинномозкові нерви . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767
Шийне сплетення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769
Плечове сплетення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772
Короткі гілки плечового сплетення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774
Довгі гілки плечового сплетення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774
Передні гілки грудних нервів (міжреброві нерви) . . . . . . . . . . . . . . . . 779
Попереково-крижове сплетення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780
Поперекове сплетення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780
Крижове сплетення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785
Короткі гілки крижового сплетення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786
Довгі гілки крижового сплетення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786
Куприкове сплетення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791
Основні латинські терміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792
ВЕГЕТАТИВНА (АВТОНОМНА) НЕРВОВА СИСТЕМА . . . . . . . . . . 798
Надсегментарні вегетативні центри. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800
Сегментарні вегетативні центри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801
Симпатична частина нервової системи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 806
Вегетативні сплетення грудної та черевної порожнин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811
Парасимпатична частина вегетативної нервової системи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814
Єдність вегетативної і соматичної частин нервової системи . . . . . . . . . . . . . . . . . . 817
Основні латинські терміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818
ОРГАНИ ЧУТТІВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820
Орган зору (око). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821
Очне яблуко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822
ОБОЛОНКИ ОЧНОГО ЯБЛУКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824
Ядро очного яблука. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828
Допоміжні органи ока . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830
Сльозовий апарат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832
М’язи очного яблука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833
Кровоносні і лімфатичні судини органа зору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834
Іннервація органа зору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835
Очноямкові фасції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835
Філогенез органа зору. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835
Онтогенез органа зору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836
Вікові особливості органа зору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837
Аномалії розвитку очного яблука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838
Провідні шляхи зорового аналізатора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838
Основні латинські терміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841
ПРИСІНКОВО-ЗАВИТКОВИЙ ОРГАН
(ОРГАН СЛУХУ І РІВНОВАГИ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845
Зовнішнє вухо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 846
Середнє вухо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848
Внутрішнє вухо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851
Шлях проведення звуку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856
Слуховий аналізатор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857
Статокінетичний (вестибулярний) аналізатор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859
Судин і нерви органа слуху та рівноваги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862
Розвиток органа слуху і рівноваги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863
Аномалії розвитку слуху . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНА СЛУХУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864
Основні латинські терміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865
ОРГАН НЮХУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 869
СУДИНИ І НЕРВИ ОРГАНА НЮХУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 872
Основні латинські терміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873
ОРГАН СМАКУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 874
Основні латинські терміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 876
ШКІРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 877
Залози шкіри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880
Молочні залози . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 881
Аномалії розвитку молочної залози. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882
Похідні шкіри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882
Рецептори шкіри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885
Судини і нерви шкіри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886
Основні латинські терміни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887
ЛІТЕРАТУРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888
ПЕРЕЛІК УЖИВАНИХ СКОРОЧЕНЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890
Великі залози травної системи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
ПЕЧІНКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
Підшлункова залоза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
 

АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ

Видавництво "СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ"

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

 

просп. Волі, 13,
м. Луцьк, 43025, Україна
тел.: (0332) 72-3552
e-mail: media@univer.lutsk.ua
Начальник інформаційно-видавничого центру – Фесик Олеся Андріївна,
тел.: (0332) 24-75-40
Заступник начальника інформаційно-видавничого центру – Косенко Анна Олександрівна,
тел.: (0332) 72-35-52

Наукова, навчальна, методична, довідкова література. Наукові фахові журнали "Науковий вісник CНУ ім.Лесі Українки", "Психологічні перспективи" та ін.

АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

просп. Волі, 13,
м. Луцьк, 43025, Україна
тел.: (0332) 72-3552
e-mail: lutsk.vezha@gmail.com
Проректор з наукової роботи - Анатолій Васильович Цьось,
тел.: (0332) 72-01-25
Начальник редакційного відділу - Валентина Володимирівна Калиновська,
тел.: (0332) 72-35-52
Начальник відділу маркетингу поліграфічної продукції - Тетяна Василівна Карпук,
тел.: (0332) 72-35-52
 

Наукова, навчальна, методична, довідкова література. Наукові фахові журнали "Науковий вісник ВНУ ім.Лесі Українки", "Психологічні перспективи" та ін.