Перейти до основного змісту »

Швидкий пошукРозширений пошук
Пошук по сайту

На даний момент Ви знаходитесь на:

Default welcome msg11!

Меню категорій:

Архітектура будівель та споруд

 
 

Гетун Г.В.

Архітектура будівель та споруд

Основи проектування

У підручнику викладені загальні відомості про будівлі та інженерні споруди, визначені основні вимоги до їх будівництва й експлуатації та розглянуті нормативно-технічні основи архітектурно-будівельного проектування.

Бібліотечна картка

УДК 725 ББК 38.4 Г 44 Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Будівництво» (лист №1/11-204 МОН України від 22.01.2010 р.) Рецензенти: О.Т.Дворецький – д-р техн. наук, проф., заві...
Читати далі

Автор

ГЕТУН ГАЛИНА В’ЯЧЕСЛАВІВНА Доцент кафедри архітектурних конструкцій Київського національного університету будівництва та архітектури, кандидат технічних наук. Народилася в 1953 році у м. Києві. У 1975 році закінчила будівельний факультет за спеціальністю “Промислове і ц...
Читати далі

Архітектура будівель та споруд

УДК 725
ББК 38.4
Г 44
Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Будівництво» (лист №1/11-204 МОН України від 22.01.2010 р.)
Рецензенти:
О.Т.Дворецький – д-р техн. наук, проф., завідуючий кафедри архітектури будівель і геометричного моделювання Національної академії природоохоронного і курортного будівництва
Ю.М.Ковальов – д-р техн. наук, проф., завідуючий кафедри прикладної геометрії та комп’ютерної графіки Національного авіаційного університету.
Гетун Г.В. Г 44 Архітектура будівель та споруд. Книга 1. Основи проектування: Підручник. – К.: Кондор, – 2011 р. – 378 с.
ISBN 978-966-351-333-1
У підручнику викладені загальні відомості про будівлі та інженерні споруди, визначені основні вимоги до їх будівництва й експлуатації та розглянуті норма­тивно-технічні основи архітектурно-будівельного проектування: конструктивні рішення сучасних будівель, нормативні положення з питань збору навантажень і впливів на будівлі, правила виконання архітектурно-будівельних креслень та техніко-економічної оцінки проектних рішень. Розглянуті питання архітектурної кліматології, кліматичного районування території України, санітарно-гігієнічних вимог до приміщень будівель, теплової ізоляції будівель і теплотехнічних розрахунків огороджувальних конструкцій, будівельної світлотехніки, основ світлотехнічного розрахунку приміщень будівель та інсоляції житла, архітектурно-будівельної акус­тики та шумозахисту в містах і будівлях.
Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які навчаються за напрямом підготовки 6.06.101 «Будівництво».
ББК 38.4
ISBN 978-966-351-333-1
© Г. В. Гетун, 2010 © Кондор, 2010

Архітектура будівель та споруд

ЗМІСТ
Передмова……………………………………………………………………………3
1.   ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ…………………7
1.1 Класифікація будівель і споруд..................................................... 7
1.2. Будівлі та їх елементи, основні поняття і визначення……………………9
1.2.1.  Об’ємно-танувальні елементи………………………………………………..10
1.2.2. Будівельні конструкцїї…………………………………………………… 17
1.2.3. Архітектурно-конструктивні елементи………………………………..21
1.2.4. Будівельні вироби...................................................................28
1.3. Основні вимоги до будівель та їх елементів……………………………….29
1.3.1 Функціональні вимоги…………………………………………………….. 29
1.3.2. Вимоги надійності та конструктивної безпеки………………………. 32
1.3.3. Вимоги пожежної безпеки об’єктів бдівни……тва………………………38
1.3.4. Естетичні вимоги.................................................................. 48
1.3.5. Економічні вимоги………………………………………….……………. 49
1.4. Основні положения розрахунку будівельних конструкцій…………….. 50
1.4.1. Навантаження і впливи на будівлі та споруди.............................. 50
1.4.2. Деформації та граничні стани будівельних консткцій……………... 56
1.5. Деформаційні шви будівель......................................................... 66
1.6. Конструктивні системи будівель…………………………………………... 71
1.7. Будівельні системи будівель………………………………………………... 89
1.8. Нормативно-технічні основи архітектурно-будівельного проектування... 105
1.8.1. Модульна координація розмірів у будівництві............................... 105
1.8.2. Правила розмірної прив'язки конструктивних елементів будівель до координаційних осей.....................................................................111
1.8.3.  Типізація у будівництві………………………………………………… 117
1.8.4.  Стандартизація, уніфікація та сертифікація у будівництві……..…. 118
1.9. Склад і порядок розроблення проектної документації для будівництва ..........120
1.9.1. Правила виконання архітектурно-будівельних креслень................... 123
1.10. Техніко-економічна оцінка проектних рішень будівель………………. 131
Анотація та висновки до викладеної інформаціїу розділі 1…………….……… 133
2. ОСНОВИ БУДІВЕЛЬНОЇ ФІЗИКИ…………………………………………. 135
2.1. Архітектурна кліматологія. ………………………………………………... 136
2.1.1. Кліматичні фактори та їх вплив на конструкції будівель, їх
об’ємно-планувальні рішення і місто будівельні утворення……………..….. 136
2.1.2. Принципи кліматичного районування......................................... 148
2.1.3. Будівельно-кліматичне районування території України………..……. 151
2.1.4. Мікроклімат приміщень будівель……………………..………………… 167
2.2. Теплова ізоляція будівель........................................................... 170
2.2.1. Енергозбереження в будівництві………………………………………. 170
2.2.2. Задачі та методи будівельної теплофізики……………………………. 175
2.2.3.Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій будівель… 181
2.2.4. Особливості теплотехнічного розрахунку неоднорідної огороджувальної конструкцїї........................................................... 187
2.2.5. Проектування теплоізоляційної оболонки будівель
за тепловитратами на опалення..................................................... 193
2.2.6. Визначення показників теплостійкості будівель……………………… 196
2.2.7. Визначення показників теплозасвоєння підлоги……………………….. 202
2.2.8.  Оцінка вологісного режиму огороджувальних конструкцій………….. 205
2.2.9. Визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій……. 215
2.2.10.  Основи аерації будівель.........................................................222
2.3. Будівельна світлотехніка…………………………………………………… 226
2.3.1.  Основні поняття та визначення………………………………………….. 226
2.3.2. Природне освітлення………………………………………………….... 232
2.3.3.  Основи світлотехнічного розрахунку…………………….……………. 239
2.3.4.  Основи інсоляції житла.......................................................... 256
2.4. Архітектурно-будівельна акустика……………………………………….. 260
2.4.1.  Основні положения акустики……………………………….………….. 260
2.4.2. Архітектурна акустика…………………………………………………. 267
2.4.3. Будівельна акустика…………………………………………………… 275
2.4.4. Шумозахист і звукоізоляція в містах і будівлях………………………. 285
2.4.5. Забезпечення необхідної звукоізоляції огороджувальних констукцій будівель................................................................................... 305
Анотація та висновки до викладеної інформації у розділі 2………..……….. 308
Додаток 1.1 (обов'язковий). Класифікація будівель та споруд за
функціональним призначенням .................................211
Додаток 1.2 (обов'язковий). Об'ємно-планувальні показники житлових
і нежитлових будівель............................................................... 321
Додаток 1.3 (рекомендований). Вогнезахисні склади речовин для підвищення вогнестійкості несучих металевих конструкцій……………. 322
Додаток 1.4 (Рекомендований). Марки основних комплектів робочих
креслень.................................................................................. 323
Додаток 1.5 (обов'язковий). Умовні графічні зображення будівельних
конструкцій та їх елементів.......................................................... 324
Додаток 1.6 (рекомендований). Графічні зображення матеріалів
у розрізах і видах.......................................................................331
Додаток 1.7 (рекомендований) Умовні графічні зображення елементів
санітарно-технічних пристроїв .................................................. 332
Додаток 2.1 (довідковий). Кліматичні параметри холодного періоду
року для міст України.................................................................333
Додаток 2.2 (довідковий). Кліматичні параметри теплого періоду року
для міст України........................................................................335
Додаток 2.3 (довідковий). Характеристичні значения вітрових, снігових
і ожеледно-вітрових навантажень для міст України.............................337
Додаток 2.4 (обов'язковий). Розрахункові теплофізичні
характеристики будівельних матеріалів........................................... 342
Додаток 2.5 (довідковий). Визначення розрахункових параметрів
енергетичного паспорту............................................................... 350
Додаток 2.6 (обов'язковий). Форма енергетичного паспорта будівлі...... 351
Додаток 2.7 (довідковий). Коефіцієнт поглинання сонячної радіації,
%, матеріалом зовнішньої поверхні огороджувальної конструкції......... 356
Додаток 2.8 (довідковий). Коефіцієнт нерівномірності тепловіддачі
систем опалення, т.................................................................... 359
Додаток 2.9 (довідковий). Значения температури точки роси тр, °С,
при різних температурах і відносних вологостях повітря..................... 359
Додаток 2.10 (довідковий). Значения парціального тиску насиченої водяної пари, Ев, Па, при нормальному атмосферному тиску
Додаток 2.11 (рекомендований). Нормовані показники освітлення
приміщень промислових будівель.................................................. 361
Додаток 2.12 (рекомендований). Нормовані показники освітлення
основних приміщень громадських, житлових і допоміжних будівель......362
Додаток 2.13 (рекомендований). Значения коефіцієнтів запасу, К3....... 364
Додаток 2.14. Графік I А.М.Данилюка для розрахунку КПО...............365
Додаток 2.15. Графік II А.М.Данилюка для розрахунку КПО.............. 366
Додаток 2.16. Графік III А.М.Данилюка для розрахунку КПО.............. 367
Додаток 2.17 (довідковий). Співвідношення між деякими одиницями виміру фізичних величин ........................................................... 368
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ............................................................ 369
ЗМІСТ.................................................................................... 373

Архітектура будівель та споруд

ГЕТУН ГАЛИНА В’ЯЧЕСЛАВІВНА

Доцент кафедри архітектурних конструкцій Київського національного університету будівництва та архітектури, кандидат технічних наук.

Народилася в 1953 році у м. Києві. У 1975 році закінчила будівельний факультет за спеціальністю “Промислове і цивільне будівництво” Київського інженерно-будівельного інституту.

Працювала з 1975 року по 1978 рік інженером та старшим інженером в інституті “Діпрохіммаш”, брала безпосередню участь у проектуванні промислових підприємств хімічного машинобудування.

У 1981 році закінчила аспірантуру кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій, а в 1983 році захистила дисертацію за темою: “Експерименталь-

но-теоретичні дослідження згинних залізобетонних конструкцій, підсилених у розтягнутій зоні шаром сталефібробетону” за спеціальністю “Будівельні конструкції”.

З 1986 року працювала асистентом, а з 1990 року по теперішній час – доцентом кафедри архітектурних конструкцій КНУБА.

Володіє високим професійним рівнем педагогічної майстерності та великим практичним досвідом. На протязі останніх десяти років приймає активну участь у підготовці та проведенні змагань I та II етапів Всеукраїнської студентської олімпіади спеціальності «Промислове та цивільне будівництво». За плідну роботу з обдарованою студентською молоддю нагороджена «Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України» та нагрудним знаком «Відмінник освіти України» Основні напрямки наукової діяльності – дослідження проблем удосконалення об’ємно планувальних і конструктивних рішень житлових і нежитлових будівель, підвищення їх експлуатаційної та енергетичної ефективності.

Є автором понад 90-то наукових праць та навчально-методичних видань, зокрема навчальних посібників для вузів «Проектування сталефібробетонних конструкцій» (1989), «Основи проектування промислових будівель» (2003), «Багатоповерхові каркасно-монолітні житлові будинки» (2005).

Архітектура будівель та споруд

Видавництво "Кондор"

ТОВ«Кондор» було засновано у 2001 році. З першого дня заснування і до сьогодні його директором є Циганко Володимир Петрович. Керуючись бажанням створити велику та сильну організацію, яка б змогла досягти велих успіхів, й було надано назву «Кондор», оскільки цей птах є символом сили світла та свободи.

Основними напрямками діяльності є:

1. Книговидавнича справа;

2. Оптова та роздрібна торгівля книгами, паперовими виробами та іншими періодичними виданнями.

Тематика літератури над якою працює компанія досить різноманітна - це: економіка промисловості і сільського господарства, фінанси та банківська справа, юриспруденція, культура і мистецтво, туризм, медична та технічна література.

Підручники, навчальні посібники, монографії призначені для вищих навчальних закладів усіх типів та профілів навчання та рівнів акредитації. Протягом цього часу не одне покоління студентів, учнів професійно-технічних закладів, коледжів, а також школярі та абітурієнти підкорюють наукові вершини за нашими підручниками і навчальними посібниками.

Найпершою книгою з якої ТОВ «Кондор» розпочало свою видавничу діяльність є «Людина і світ»Вілков В .Ю., Салтовський О. І, яка була видана у 2001 році загальним тиражем 6000 примірників.

ТОВ «Кондор» - одне з найбільших підприємств України з видання і продажу навчальної літератури, що неодноразово отримував престижні нагороди за свою роботу. На українському видавничому та книготорговому ринку компанія зарекомендувала себе з найкращої сторони, про що свідчить участь в національних та міжнародних виставках та ярмарках, за що неодноразово нагороджувалася похвальними грамотами та почесними дипломами, займала призові місця.

У 2008 році «Кондор» отримав почесну нагороду «Лідер галузі». 11 жовтня 2010 року Міжнародний академічний рейтинг популярності «Золота фортуна» нагородила ТОВ «Кондор» почесною відзнакою - медалю «Трудова слава» за вагомий внесок у розвиток поліграфічної галузі України та високий професіоналізм.

Література видавничо-торговельної компанії «Кондор» реалізується через книготорговельну мережу в усіх містах України, з нашою літературою працюють книжкові ринки Києва, Харкова, Донецька, Одеси, Дніпропетровська, Львова тощо.

ТОВ «Кондор» вважається взірецем талановитого поєднання творчої праці авторитетних учених і педагогів з фаховою майстерністю співробітників видавництва - редакторів, коректорів, художників, організаторів виробництва.

Щодо видання або замовлення книг звертайтесь за тел.:
+308 (044) 408-76-25, 408-76-17, 408-76-53, 408-76-52.

E-mail: condorm@mail.ru condor1@mail.ru condor_19@mail.ru

Архітектура будівель та споруд

м. Київ
ДВАТ „Укркнига” вул. Радищева, 12/16, тел. (044)497-50-21, 408-52-97
Книгарня видавництва „Наукова думка” вул. Грушевського, 4, тел.  (044)278-06-96, 279-12-01
ТОВ магазин „Знання” вул. Хрещатик, 44, тел.  (044) 234-82-19, 229-10-45, 234-22-91
Магазин „Академкнига №7” НАМУ вул. Стрілецька, , тел.  17 (044) 272-34-72
ТОВ „Джерела М” вул. Фрунзе, 160щ, тел.  (044) 467-50-24
„Книгарня Є” вул. Машинобудівна, 37, тел.  (044) 351-13-05
ТОВ „Самміт-книга” вул. Берлінського, 9, тел.  (044) 501-93-94
Магазин „Могилянська книгарня” пл. Контрактова, 4, тел.  (044) 581-52-23
ТОВ Книгарня „Сяйво” вул. В.Васильківська, 6, тел.  (044) 235-43-66, 234-50-45
м. Вінниця
ТОВ фірма „Кобзар” вул. Привокзальна, 2/1, тел.  (0432) 21-67-44
м. Донецьк
ПП Розембаум, книжковий ринок
„Маяк”, магазин 113 книжковий ринок „Маяк”, магазин 113
м. Житомир
ТОВ „Світ книги” вул. Київська, 17/1, тел.  (0412) 37-27-74
м. Івано-Франківськ
ТзОВ “Арка” Вічевий майдан, 3, тел.  (0342)2 30460, 501402ф.
КП “Букініст” вул. Незалежності, 14, тел.  (03422) 23828
м. Кривий Ріг
ТОВ „Книжник” проспект 200рр. Кривого Рогу, а/с 4623, тел.  (0564 )65-41-96, 65-48-21
КП „Букініст” пл. Визволення, 1, тел. (0564)92-37-32
м. Луганськ
ТОВ „Глобус-книга” вул. Радянська, 58, тел.  (0642)53-62-30
ПП Гречишкін вул. Леніна, 149-а, тел.  (0642)58-95-28
м. Луцьк
Підприємство „Освіта” пр-т Волі, 8, тел. ( 0332)72-46-14
м. Львів
ТОВ „Ноти” пр-т Шевченка, 16, тел.  (0322)72-67-96
м. Рівне
ДККП “Рівнекнига” вул. Островського, 16, тел.  (0362) 22-35-97
м. Дніпропетровськ
Облбібколектор пр. Кірова, 22, тел. (056) 7783839
м. Хмельницький
ТОВ „Книжковий світ” вул. Подільська, 25, тел. ( 0382)65-60-73, 79-25-59, 79-25-45
ТОВ „Проскурівкнига” вул. Володимирівська, 63, тел. ( 0382)65-55-20, 79-44-71ф.
м. Черкаси
ТОВ „Фірма”Світоч” вул. Б. Вишневецького, 38, тел.  (0472)47-92-20, 32-92-78
м. Запоріжжя
Лектос вул. Неміровича-Данченка, 22, тел.  (0612)13-85-53, ф.20-09-96
м. Полтава
Магазин "Планета" вул. Жовтнева, 60-а, тел.  (0532) 27-20-19