Перейти до основного змісту »

Швидкий пошукРозширений пошук
Пошук по сайту

На даний момент Ви знаходитесь на:

Default welcome msg11!

Меню категорій:

Операції комерційних банків

 
 

Єпіфанов А.О., Маслак Н.Г., Сало І.В.

Операції комерційних банків


У навчальному посібнику висвітлені теоретичні питання з організації діяльності та основних операцій комерційних банків


Бібліотечна картка

УДК 336.717:336.717.061(075.8) ББК 65.9(4Укр)262.1я73 Є67 Рекомендовано до друку вченою радою Української академії банківської справи НБУ. Протокол № 10 від ЗО червня 2006 р. Рецензенти: Козьменко С.М., доктор економічних наук, професор, проректор УАБС НБУ; Глущенко В.В., доктор економі...
Читати далі

Операції комерційних банків

УДК 336.717:336.717.061(075.8)
ББК 65.9(4Укр)262.1я73
Є67

Рекомендовано до друку вченою радою Української академії банківської справи НБУ. Протокол № 10 від ЗО червня 2006 р.

Рецензенти:
Козьменко С.М., доктор економічних наук, професор, проректор УАБС НБУ;
Глущенко В.В., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та кредиту Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна;
Чупіс A.B., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів Сумського національного аграрного університету;
Єгоров Є.П., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та банківської справи Донецького національного університету

Гриф надано Міністерством освіти і науки України.Лист № 1.4/18-Г-1244 від 01.12.2006

Єпіфанов А.О., Маслак Н.Г., Сало І.В.
Операції комерційних банків: Навчальний посібник. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. - 523 с.

ISBN 978-966-680-313-2

У навчальному посібнику висвітлені теоретичні питання з організації діяльності та основних операцій комерційних банків. Досить докладно розглянуті організаційні та економічні засади банківської справи, подані механізми та технології проведення операцій комерційних банків з формування ресурсної бази, обслуговування грошових розрахунків суб’єктів діяльності, а також схеми діяльності банків на кредитному ринку, ринку цінних паперів та валютному ринку. У посібнику вміщені тестові завдання та практичні ситуації. Посібник підготовлений на основі концептуальних положень, а також з урахуванням вимог нормативно-правових актів України.
Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, працівників фінансових та кредитних установ. Може бути корисним для слухачів бізнес-шкіл та курсів підвищення кваліфікації, а також тих, кого цікавлять взаємовідносини з банками, правила та принципи банківської справи.
ББК 65.9(4Укр)262.1я73

            © А.О. Єпіфанов, Н.Г. Маслак, Сало І.В., 2007
ISBN 978-966-680-313-2    © ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2007

Операції комерційних банків

ВСТУП.............................................................6
Розділ 1
СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
1.1.    Сутність банку та основні принципи його діяльності........8
1.2.    Сутність, основні принципи організації банківських операцій,
їх класифікація................................................. 19
1.3.    Види комерційних банків.................................... 23
1.4.    Порядок створення, реєстрації та ліцензування
комерційних банків.............................................. 31
1.5.    Організаційна структура та органи управління
комерційного банку.............................................. 43
1.6.    Державне регулювання    діяльності комерційних банків ........ 49
1.7.    Фінансові результати діяльності та ліквідність банку....... 53
Основні поняття і терміни....................................... 75
Тестові завдання ............................................... 77
Практичні ситуації ............................................. 82
Список літератури............................................... 84
Розділ 2
ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ З ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОЇ БАЗИ
2.1.    Ресурси комерційного банку, їх склад та структура.......... 86
2.2.    Власний капітал комерційного банку та механізм
його формування................................................. 91
2.3.    Залучений капітал комерційного банку та механізм
його формування................................................104
2.4.    Порядок та умови здійснення депозитних операцій
комерційного банку.............................................111
2.5.    Система страхування (гарантування) вкладів населення
в банках.......................................................118
Основні поняття і терміни .....................................127
Тестові завдання...............................................129
Практичні ситуації ............................................133
Список літератури..............................................140
Розділ З
ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗРАХУНКІВ І ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНОГО ОБОРОТУ КЛІЄНТІВ
3.1.    Основи організації грошових розрахунків.....................142
3.2.    Банківський рахунок в системі безготівкових розрахунків....146
3.3.    Організація безготівкових розрахунків ......................150
3.4.    Організація готівкових грошових розрахунків.................187
Основні поняття і терміни .......................................197
Тестові завдання.................................................199
Практичні ситуації ..............................................202
Список літератури................................................210
Розділ 4
ОРГАНІЗАЦІЯ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ
4.1.    Сутність кредиту та банківського кредитування...............211
4.2.    Інструментарій регулювання кредитної діяльності
комерційного банку...............................................213
4.3.    Принципи банківського кредитування..........................230
4.4.    Організація кредитного процесу..............................245
4.5.    Кредитний ризик та управління ним...........................260
4.6.    Операції комерційного банку з надання та погашення
окремих видів кредитів ..........................................292
Основні поняття і терміни .......................................315
Тестові завдання.................................................319
Практичні ситуації ..............................................321
Список літератури................................................325
Розділ 5
ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
5.1.    Характеристика фінансового ринку та діяльності банків
на ринку цінних паперів..........................................326
5.2.    Емісійні операції банків....................................348
5.3.    Інвестиційні операції банків з цінними паперами.............363
5.4.    Процес формування портфеля цінних паперів банку ............377
5.5.    Управління інвестиційними ризиками банку....................384
5.6.    Посередницькі та комісійні операції банків
з цінними паперами...............................................392
Основні поняття і терміни .......................................403
Тестові завдання ................................................404
Практичні ситуації...............................................406
Список літератури................................................419
Розділ 6
ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗОВНІШНЬО-
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
6.1.    Організаційні основи функціонування банків
на валютному ринку............................................423
6.2.    Операції з купівлі-продажу валютних цінностей............447
6.3.    Розрахункове обслуговування зовнішньоекономічної
діяльності суб’єктів господарювання ..........................465
6.4.    Гарантійне обслуговування зовнішньоекономічної
діяльності суб’єктів господарювання ..........................490
Основні поняття і терміни ....................................509
Тестові завдання .............................................513
Практичні ситуації............................................515
Список літератури.............................................519

Операції комерційних банків

Видавництво "Університетська книга"

ВТД «Університетська книга» – лауреат багатьох книжкових конкурсів України. Основною спеціалізацією видавництва є навчальна та наукова література для вищих навчальних закладів.

Більше 10 років  ми видаємо навчальну літературу для шкіл, які працюють за авторською інноваційною моделлю «Екологія та розвиток» професора Л.В. Тарасова. Навчально-популярні книги з цієї моделі об’єднані в серію «За сторінками шкільного підручника».

З 2007 року в Росії та Україні успіхом користуються посібники для самостійного вивчення іноземних мов Стаса Дугіна. Унікальна методика пропонує простий та доступний підхід до вивчення англійської, французької, німецької мов, одночасного вивчення двох іноземних мов.

ВТД «Університетська книга» має власну поліграфічну базу. Ми видаємо підручники, збірники наукових праць, наукові журнали, монографії. Компетентність та професійність видавничого відділу й багатий досвід роботи з навчальною та науковою літературою забезпечують додруковану підготовку видань на високому рівні, а нове поліграфічне обладнання – якісний друк книги.

Упевнені, Вас зацікавлять наші видання. Ми також завжди готові стати Вашим видавцем.

Видавництво та поліграфія:
м. Суми, вул. Комсомольська, 27.
Тел./факс + 380 542 65-75-85 (поліграфічний відділ)
Тел./факс + 380 542 67-96-92 (видавничий відділ)
E-mail: publish@book.sumy.ua

Торговий  відділ та склад:
м. Суми, вул. Кірова, 25.
Тел./факс + 380 542 788-357
Моб. тел. +380 67 542-08-01
E-mail: info@book.sumy.ua

Операції комерційних банків

Видавництво та поліграфія:
м. Суми, вул. Комсомольська, 27.
Тел./факс + 380 542 65-75-85 (поліграфічний відділ)
Тел./факс + 380 542 67-96-92 (видавничий відділ)
E-mail: publish@book.sumy.ua

Торговий  відділ та склад:
м. Суми, вул. Кірова, 25.
Тел./факс + 380 542 788-357
Моб. тел. +380 67 542-08-01
E-mail: info@book.sumy.ua