Перейти до основного змісту »

Швидкий пошукРозширений пошук
Пошук по сайту

На даний момент Ви знаходитесь на:

Default welcome msg11!

Меню категорій:

Управління конфліктами

 
 

Жаворонкова Г. В., Скібіцький О. М., Сівашенко Т. В., Туз О. I.

Управління конфліктами

Викладено сутність і значения управління конфліктами та стресами в антикризовому управлінні підприємствами, зроблено історичний екскурс у конфліктологію...

Бібліотечна картка

УДК 316.45.6 ББК 66.033.141 СУ681 Рекомендовано МНОУ Лист № 1.4/18-Г-2293 від 31.10.08р. Жаворонкова Г. В., Скібіцький О. М., Овашенко Т. В., Туз О. I. С У681 Управління конфліктами: Навчальний посібник. / - К.: Кондор 2010.-172 с. Рецензенти: М. Д. Виноградарський, доктор екон. наук, професор, академік Ака...
Читати далі

Управління конфліктами

УДК 316.45.6 ББК 66.033.141 СУ681
Рекомендовано МНОУ Лист № 1.4/18-Г-2293 від 31.10.08р.
Жаворонкова Г. В., Скібіцький О. М., Овашенко Т. В., Туз О. I.
С У681 Управління конфліктами: Навчальний посібник. / - К.: Кондор 2010.-172 с.
Рецензенти:
М. Д. Виноградарський, доктор екон. наук, професор, академік Академії економічних наук, завідувач кафедри економіки і маркетингу Київського університету туризму, економіки і права.
С. I. Попович, канд. істор. наук, доцент, Перший проректор Київського інституту туризму Федерації профспілок України.
ISBN 978-966-351-318-8
Викладено сутність і значения управління конфліктами та стресами в антикризовому управлінні підприємствами, зроблено історичний екскурс у конфліктологію, розкрито загальне поняття конфліктної ситуації та конфлікту, розкриті типи та види конфліктів, об'єктивні передумови та причини конфліктних ситуацій, методи подолання конфліктів, соціально-психологічний клімат у трудовому колективі, система соціально-психологічних методів управління конфліктами.
Текст лекцій призначений для студентів усіх спеціальностей економіко-підприємницького напрямку, у навчальних планах, де передбачено вивчення дисципліна: «Стратегічний менеджмент», «Антикризове управління підприємством», «Менеджмент організацій», «Конфліктологія», та для поглиблення знань з теми «Управління конфліктами та стресами», яка входить до дисципліни «Основи менеджменту».
ББК 66.033.141.
ISBN 978-966-351-318-8
© Жаворонкова Г. В., Скібіцький О. М.,
Сівашенко Т. В., ТУЗ О. І: 2010
©Кондор, 2010

Управління конфліктами

ВСТУП......................................................................................................................5
Тема 1. ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС У КОНФЛІКТОЛОГІЮ ...............................10
1.1  Первісні уявлення щодо конфліктної проблематики...............10
1.2 Діалектичне вчення про суперечність і конфлікт
Карла Маркса............................................................................................11
1.3  Конфліктний функціоналізм Георга Зіммеля..............................13
1.4  Діалектична теорія конфлікту Ральфа Дарендорфа.................16
1.5  Конфліктний функціоналізм Люіса Козера..................................18
1.6  Теорія П'єра ван ден Берга і Джона Тернера............................24
1.7 Сучасна конфліктологія та її парадигми.......................................27
Тема 2. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ КОНФЛІКТНОЇ
СИТУАЦІЇ ТА КОНФЛІКТУ............................................................................. 34
2.1  Поняття конфлікту.......................................................................34
2.2 Модель процесу конфлікту.........................................................35
2.3 Організаційний конфлікт............................................................38
2.4 Типологія конфліктів...................................................................40
2.5 Наслідки конфлікту.....................................................................44
Тема 3. ТИПИ ТА ВИДИ КОНФЛІКТІВ.........................................................46
3.1  Конфлікти цінностей...................................................................46
3.2 Типи конфлікту залежно від особливостей
конфліктуючих сторін..........................................................................48
3.3 Цільові конфлікти між учасниками корпоративних відносин. 51
Тема 4. ОБ'ЄКТИВНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРИЧИНИ
КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ..................................................................................55
4.1  Організаційні передумови виникнення
конфліктних ситуацій...............................................................................55
4.2 Основні причини виникнення організаційних конфліктів.......56
4.3  Причини конструктивних і деструктивних конфліктів...............60
Тема 5. МЕТОДИ ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТІВ............................................. 61
5.1  Виявлення конфліктних рис працівників.................................61
5.2 Аналіз детермінант конфлікту....................................................63
5.3  Способи управління конфліктною ситуацією.........................65
5.4 Методика вирішення конфлікту через
вирішення проблем..........................................................................68
5.5 Способи вирішення організаційних конфліктів.......................72
5.6 Стратегії вирішення конфліктних ситуацій................................77
Тема 6. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ У
ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВІ..................................................................................87
6.1  Формування оптимального соціально-психологічного клімату...87
6.2 Методи регуляції соціально-психологічного клімату
у сфері управління.............................................................................96
6.3 Міжособистісні конфлікти і психологічний
клімату колективі................................................................................99
Тема 7. СИСТЕМА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ
МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ..............................................................104
7.1  Умови успішності та напрямки використання соціально-
психологічних методів управління конфліктами..............................104
7.2 Методи попередження та загладжування
наслідків конфліктів................................................................................109
7.3  Динаміка соціальних конфліктів..................................................111
7.4 Види й форми протікання конфліктів на підприємстві..........121
Тема 8. ПРОВЕДЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН
ЯК ПРИЧИНА КОНФЛІКТІВ I ЗАСІБ ЇХ ПОДОЛАННЯ................................129
8.1  Природа та цілі організаційних змін........................................129
8.2 Передумови та чинники успішного проведения організаційних
змін..........................................................................................................135
8.3 Використання працівників в управлінні для
впровадження змін..............................................................................137
8.4 Індивідуальний та груповий опір змінам.................................139
8.5  Переборення опору змінами....................................................146
ВИСНОВКИ...........................................................................................161
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.................................169

Управління конфліктами

Видавництво "Кондор"

ТОВ«Кондор» було засновано у 2001 році. З першого дня заснування і до сьогодні його директором є Циганко Володимир Петрович. Керуючись бажанням створити велику та сильну організацію, яка б змогла досягти велих успіхів, й було надано назву «Кондор», оскільки цей птах є символом сили світла та свободи.

Основними напрямками діяльності є:

1. Книговидавнича справа;

2. Оптова та роздрібна торгівля книгами, паперовими виробами та іншими періодичними виданнями.

Тематика літератури над якою працює компанія досить різноманітна - це: економіка промисловості і сільського господарства, фінанси та банківська справа, юриспруденція, культура і мистецтво, туризм, медична та технічна література.

Підручники, навчальні посібники, монографії призначені для вищих навчальних закладів усіх типів та профілів навчання та рівнів акредитації. Протягом цього часу не одне покоління студентів, учнів професійно-технічних закладів, коледжів, а також школярі та абітурієнти підкорюють наукові вершини за нашими підручниками і навчальними посібниками.

Найпершою книгою з якої ТОВ «Кондор» розпочало свою видавничу діяльність є «Людина і світ»Вілков В .Ю., Салтовський О. І, яка була видана у 2001 році загальним тиражем 6000 примірників.

ТОВ «Кондор» - одне з найбільших підприємств України з видання і продажу навчальної літератури, що неодноразово отримував престижні нагороди за свою роботу. На українському видавничому та книготорговому ринку компанія зарекомендувала себе з найкращої сторони, про що свідчить участь в національних та міжнародних виставках та ярмарках, за що неодноразово нагороджувалася похвальними грамотами та почесними дипломами, займала призові місця.

У 2008 році «Кондор» отримав почесну нагороду «Лідер галузі». 11 жовтня 2010 року Міжнародний академічний рейтинг популярності «Золота фортуна» нагородила ТОВ «Кондор» почесною відзнакою - медалю «Трудова слава» за вагомий внесок у розвиток поліграфічної галузі України та високий професіоналізм.

Література видавничо-торговельної компанії «Кондор» реалізується через книготорговельну мережу в усіх містах України, з нашою літературою працюють книжкові ринки Києва, Харкова, Донецька, Одеси, Дніпропетровська, Львова тощо.

ТОВ «Кондор» вважається взірецем талановитого поєднання творчої праці авторитетних учених і педагогів з фаховою майстерністю співробітників видавництва - редакторів, коректорів, художників, організаторів виробництва.

Щодо видання або замовлення книг звертайтесь за тел.:
+308 (044) 408-76-25, 408-76-17, 408-76-53, 408-76-52.

E-mail: condorm@mail.ru condor1@mail.ru condor_19@mail.ru

Управління конфліктами

м. Київ
ДВАТ „Укркнига” вул. Радищева, 12/16, тел. (044)497-50-21, 408-52-97
Книгарня видавництва „Наукова думка” вул. Грушевського, 4, тел.  (044)278-06-96, 279-12-01
ТОВ магазин „Знання” вул. Хрещатик, 44, тел.  (044) 234-82-19, 229-10-45, 234-22-91
Магазин „Академкнига №7” НАМУ вул. Стрілецька, , тел.  17 (044) 272-34-72
ТОВ „Джерела М” вул. Фрунзе, 160щ, тел.  (044) 467-50-24
„Книгарня Є” вул. Машинобудівна, 37, тел.  (044) 351-13-05
ТОВ „Самміт-книга” вул. Берлінського, 9, тел.  (044) 501-93-94
Магазин „Могилянська книгарня” пл. Контрактова, 4, тел.  (044) 581-52-23
ТОВ Книгарня „Сяйво” вул. В.Васильківська, 6, тел.  (044) 235-43-66, 234-50-45
м. Вінниця
ТОВ фірма „Кобзар” вул. Привокзальна, 2/1, тел.  (0432) 21-67-44
м. Донецьк
ПП Розембаум, книжковий ринок
„Маяк”, магазин 113 книжковий ринок „Маяк”, магазин 113
м. Житомир
ТОВ „Світ книги” вул. Київська, 17/1, тел.  (0412) 37-27-74
м. Івано-Франківськ
ТзОВ “Арка” Вічевий майдан, 3, тел.  (0342)2 30460, 501402ф.
КП “Букініст” вул. Незалежності, 14, тел.  (03422) 23828
м. Кривий Ріг
ТОВ „Книжник” проспект 200рр. Кривого Рогу, а/с 4623, тел.  (0564 )65-41-96, 65-48-21
КП „Букініст” пл. Визволення, 1, тел. (0564)92-37-32
м. Луганськ
ТОВ „Глобус-книга” вул. Радянська, 58, тел.  (0642)53-62-30
ПП Гречишкін вул. Леніна, 149-а, тел.  (0642)58-95-28
м. Луцьк
Підприємство „Освіта” пр-т Волі, 8, тел. ( 0332)72-46-14
м. Львів
ТОВ „Ноти” пр-т Шевченка, 16, тел.  (0322)72-67-96
м. Рівне
ДККП “Рівнекнига” вул. Островського, 16, тел.  (0362) 22-35-97
м. Дніпропетровськ
Облбібколектор пр. Кірова, 22, тел. (056) 7783839
м. Хмельницький
ТОВ „Книжковий світ” вул. Подільська, 25, тел. ( 0382)65-60-73, 79-25-59, 79-25-45
ТОВ „Проскурівкнига” вул. Володимирівська, 63, тел. ( 0382)65-55-20, 79-44-71ф.
м. Черкаси
ТОВ „Фірма”Світоч” вул. Б. Вишневецького, 38, тел.  (0472)47-92-20, 32-92-78
м. Запоріжжя
Лектос вул. Неміровича-Данченка, 22, тел.  (0612)13-85-53, ф.20-09-96
м. Полтава
Магазин "Планета" вул. Жовтнева, 60-а, тел.  (0532) 27-20-19