Перейти до основного змісту »

Швидкий пошукРозширений пошук
Пошук по сайту

На даний момент Ви знаходитесь на:

Default welcome msg11!

Меню категорій:

Вірші, загадки та казки на уроках математики

 
 

Фаїна Панішко

Вірші, загадки та казки на уроках математики

5—7 класи


Книжка містить математичні казки та вірші про математику для учнів 5—7 класів.


Бібліотечна картка

Панішко Ф. В. Вірші, загадки та казки на уроках математики : 5—7 класи / Фаїна Панішко. — К. : Шк. світ, 2011. — 128 с. — (Бібліотека «Шкіль- ного світу»). ISBN 978-966-451-000-1. ISBN 978-966-451-549-5. Книжка містить математичні казки та вірші про математику для учнів 5—7 класів, ...
Читати далі

Вірші, загадки та казки на уроках математики

Панішко Ф. В.
Вірші, загадки та казки на уроках математики : 5—7 класи / Фаїна
Панішко. — К. : Шк. світ, 2011. — 128 с. — (Бібліотека «Шкіль-
ного світу»).
ISBN 978-966-451-000-1.
ISBN 978-966-451-549-5.

Книжка містить математичні казки та вірші про математику для учнів 5—7 класів, цікаві завдання на знаходження помилок у математичних текстах, математичні загадки у віршованій формі. Матеріал у розділах розміщено послідовно, з урахуванням класу, де він вивчається. Посібник сприятиме засвоєнню навчального матеріалу, розвитку пізнавальних інтересів учнів, дасть можливість учителям урізноманітнити навчальний процес, буде корисним у позакласній роботі.

Для учнів 5—7 класів та вчителів математики.


УДК 373.5.016:51
ББК 74.262.21
УДК 373.5.016:51
ББК 74.262.21
П16
П16
Редакційна рада:
Л. Швець, В. Кириченко,
М. Мосієнко — канд. філол. наук,
Г. Кузьменко, О. Шатохіна
© Панішко Ф. В., 2011
© ТОВ Видавництво «Шкільний світ»,
дополіграфічна підготовка, 2011
ISBN 978-966-451-000-1
ISBN 978-966-451-549-5
(б-ка «Шк. світу»)
Рецензенти:
Н. А. Тарасенкова, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової
роботи Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького,
завідувач кафедри геометрії та методики навчання математики;
І. А. Акуленко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри алгебри
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Вірші, загадки та казки на уроках математики

Передмова ................................................................................................... 6
Слово до учнів ............................................................................................ 8
Математичні казки
5 клас
Круглі числа .................................................................................... 9
Три розряди ................................................................................... 10
Казка про числовий промінь ........................................................ 11
Загублений Градус ........................................................................ 12
Про Точку ...................................................................................... 15
Правильні та неправильні дроби ................................................. 17
Частка і дріб .................................................................................. 20
Казка про Кому.............................................................................. 21
6 клас
Пригоди у дільниковому Луна-парку .......................................... 27
Спільні дільники ........................................................................... 30
Пригоди Одинички та Нулика ..................................................... 31
Як звичайні дроби з десятковими сперечалися ......................... 40
Три Половини ................................................................................ 42
Загадкове слово ............................................................................. 48
Ліворуч від Нуля, або Подорож до Мінусинська....................... 51
Чарівні палички ............................................................................ 56
Казка про принцесу Додаванку ................................................... 59
Координати .................................................................................... 63
Як Квадрат квадратні числа шукав ............................................. 66
7 клас
Гострокут і Бісектриса ................................................................ 69
4
Вірші про математику
5 клас
Додавання ...................................................................................... 78
Віднімання ..................................................................................... 78
Пряма та її частини ....................................................................... 79
Числовий промінь ......................................................................... 81
Кут .................................................................................................. 81
Види кутів ...................................................................................... 82
Шкали ............................................................................................ 82
Величини ....................................................................................... 83
Обережно з величинами! ............................................................. 84
У світі одиниць ............................................................................. 84
Два вирази ..................................................................................... 85
Три брати ....................................................................................... 86
Нуль та Одиниця ........................................................................... 87
Види трикутників за кутами ........................................................ 87
Види трикутників за сторонами .................................................. 88
Дроби ............................................................................................. 89
Правильні та неправильні дроби ................................................. 90
Десяткові дроби ............................................................................ 90
Про нуль та десяткові дроби ........................................................ 91
Додавання десяткових дробів ...................................................... 91
Дії з десятковими дробами .......................................................... 92
Масштаб ........................................................................................ 93
6 клас
Кратні та дільники ........................................................................ 93
Ознаки подільності ....................................................................... 94
Найбільший спільний дільник ..................................................... 95
Найменше спільне кратне ............................................................ 96
Основна властивість дробу .......................................................... 96
Множення і ділення дробів .......................................................... 97
Пропорція ...................................................................................... 98
Пряма та обернена пропорційність ............................................. 98
Ще раз про скорочення ................................................................. 99
Додавання від’ємних чисел ....................................................... 100
Додавання чисел з різними знаками ......................................... 100
5
Сума протилежних чисел ........................................................... 101
Модуль ......................................................................................... 101
Про «плюс» і «мінус» ................................................................. 101
Про «ліниві» дії ........................................................................... 102
Про рівняння ............................................................................... 103
Координатна площина ................................................................ 103
Про координати ........................................................................... 104
Точка-мандрівниця ..................................................................... 104
Графіки ......................................................................................... 106
Подібні доданки .......................................................................... 106
Математичні загадки
Загадки-добавлянки ......................................................................... 107
Загадки-ситуації................................................................................ 116
Загадки-пастки .................................................................................. 121

Вірші, загадки та казки на уроках математики

Видавництво "Шкільний світ"

«Шкільний світ» – провідне педагогічне видавництво України, яке спеціалізується на випускові періодичних видань та навчально-методичної літератури. Відоме освітянам з 1996 р.
На сьогодні – це 31 газета: «Управління освітою», «Директор школи», «Сучасна школа України», «Завуч», «Шкільний світ», «Позашкілля», «Психолог», «Соціальний педагог», «Психолог дошкілля», «Дефектолог», «Українська мова та література», «Історія України», «Зарубіжна література», «Краєзнавство. Географія. Туризм», «Фізика», «Математика», «Хімія. Шкільний світ», «Біологія. Шкільний світ», «Інформатика», «English», «English lessons», «Deutsch», «Le Français», «Здоров’я та фізична культура», «Трудове навчання», «Початкова освіта», «Початкова освіта. Дидактичні матеріали», «Початкова освіта. Уроки», «Дитячий садок», «Дитячий садок. Управління», «Дитячий садок. Мистецтво», та 4 журнали: «Школа», «Директор школи. Шкільний світ», «Профтехосвіта», «Дошкілля», понад 150 книжок на рік за 20 серійними напрямами. Щотижневий тираж видань перевищує 100 000 примірників.
«Шкільний світ» є організатором популярного щорічного Всеукраїнського огляду-конкурсу «Панорама творчих уроків», а також близько 400 заходів на рік: різноманітних тренінгів, семінарів, «круглих столів», конференцій, тощо. Протягом останніх років були реалізовані різноманітні програми та проекти спільно з ООН, Міжнародним фондом «Відродження», Міжнародним благодійним фондом «Україна-3000» та ін. У 2009 році наше портфоліо поповнив Всеукраїнський конкурс учнівських та педагогічних робіт «Здорова планета — здоровий ти!» на замовлення компанії Philips в Україні. Також у 2010 році видавництво виступило інформаційним партнером конкурсу «PANABOARD МАЙСТРІВ–2010», організатор – компанія Panasonic.
З першорго листопада 2010 року на сайті розпочала свою роботу безкоштовна юридична консультація освітян в рамках пілотного проекту «Юридична консультація освітян України», ініційованого Благодійним фондом «Перше вересня» за підтримки Освітньої програми Міжнародного фонду «Відродження».
В усіх обласних центрах України діють регіональні представництва. Представники щоденно працюють з учителями та керівниками освітніх структур через курси обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, спілкуються з педагогами сільських, районних та міських закладів освіти, беруть участь у всіх освітянських заходах.
У «Шкільному світі» працюють провідні фахівці, які є спеціалістами в галузі освіти. Щороку видавництво друкує матеріали майже 6000 авторів.

01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2
тел. 044 537-32-00, 284-24-50, 284-25-12 (склад-магазин)

Мосієнко Марина Володимирівна
генеральний директор
тел. 044 537-32-00
news@1veresnya.com.ua

Кузьменко Галина Вячеславівна
головний редактор
тел. 044 537-32-00
news@1veresnya.com.ua

Вірші, загадки та казки на уроках математики

  • Передплатити за  Каталогом видань України, який є в кожному поштовому відділені.
  • Купити безпосередньо у видавництві «Шкільний світ»: тел. 044 284-25-12   ; 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, 15.   
  • Замовити книжки поштою   за тел. 044 284-24-50 або надіславши sms-повідомлення такого змісту «Хочу замовити книжки» на номер 067 408-84-73.
  • Надіслати заявку на metodika@meta.ua   (обов'язково вказавши контактний телефон)  .
  • Звернутися в одне з представництв «Шкільного світу»
  • Завітати до книжкової крамниці у вашому місті (детальнішу інформацію про магазини див. на карті представництв «Шкільного світу»).
  • Оптовим покупцям замовити прайс за адресою: metodika@meta.ua

 

Плугарєва Ірина Павлівна
директор з продажу
тел. 044 284-24-50
e-mail: metodika@meta.ua

Лимар Діана Володимирівна
менеджер з продажу
тел. 044 284-24-50
e-mail: metodika@meta.ua